top of page

Kullerup Kursers Støtteforening

Kullerup Kurser er en spirituel oase, og mange er taknemmelige for at stedet eksisterer. Stedet modtager ikke tilskud fra stat og kommune, derfor driver vi støtteforeningen og indbyder dig til at blive medlem for mindst 100 kr. årligt. Selvom vi løbende modtager bidrag, vil en større medlems- eller støttekreds betyde stabile indtægter til foreningen, der kan omsættes til øget aktivitet.

 

Vi er en gruppe, der stiftede Kullerup Kursers Støtteforening 06.12.09, som en videreførelse af den tidligere Støttekreds. Dette tiltag vil få stor betydning for stedet, der kræver et omfattende arbejde på mange, mange fronter: vedligeholdelse ude og inde, indkøb, regnskab, PR, hjemmeside, foredrag, støtteforening, kursusledelse m. m.


Støtteforeningens formål er at fremme arbejdet på Kullerup Kurser. Det gør vi på forskellige måder: bl. a. ved at hjælpe med udgivelsen af hjertebladet.

Når vi ind imellem afholder "Kullerup Træf" giver vi forsmag på stedets aktiviteter og tankerne, der ligger bag. Ikke mindst opstår der et dejligt samvær med andre af Kullerup Kursers venner. Som formand for Støtteforeningen vil jeg gerne indbyde dig til at blive medlem og til at deltage i "Kulleruptræffet", når det afholdes.

Jeg glæder mig til at se dig og hilse på dig!

Med venlig hilsen,

Jakob Mikkelsen.

 

Vi appellerer til jer, der holder af at komme her, om støtte ved, at tegne jer som medlemmer.

Du kan hjælpe stedet ved at blive medlem af støtteforeningen. Den giver mulighed for at søge midler til drift og forbedringer, for at modtage gaver og arv, - og det giver os glæde i dagligdagen at mærke jeres opbakning.
 

Årskontingentet er 100 kr, såfremt du indsætter mere betragtes det overskydende beløb som en gave til stedet!

Tilmeld ved at klikke her, så sendes email til kassereren.

Vi er meget taknemmelige for din støtte! Indsæt venligst beløbet i Folkesparekassen på konto:

Reg. nr. 9860 Kontonr. 251860 ved bankoverførsel

Bemærk: Betal kun støttekredsmidler på ovenstående konto.

CVR-nr: 35 14 72 76

Kasserer:
c/o Carsten Michaëlis
Gårdfæstevej 11, 2300 Kbh. S

telefon 32 59 57 29​

GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN

Generalforsamling første eller anden lørdag i marts 

bottom of page