top of page

Målsætning og Grundlag

KULLERUP KURSER.
Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk
www.kullerup.dk    kullerupkurser@gmail.com   telefon 65315431

Grundtanken bag Kullerup Kurser er at fremme impulser til åndsfrihed, livsglæde
og kærlighed til mennesker, dyr og naturen - og den livsstil, der knytter sig her til.

Formål
Formålet er
-at styrke næstekærlig tænke- og væremåde gennem arbejde med personlig udvikling,  åndsvidenskab, visdom og vegan-/vegetarisme,
-at styrke impulser til et solidarisk og retfærdigt samfund,
-at formidle ovenstående emner.

Grundlag
Grundlaget for hverdagen bygger på
-at tage ansvar for sig selv og sine handlinger - og at lære af hinanden,
-at alle aktiviteter og tiltag foretages med tanke på naturens kredsløb,
-at træne økologisk omtanke ved bl. a. at spare på og genanvende ressourcerne,
-at haven dyrkes biodynamisk/økologisk,
-at leve enkelt og sundt på vegansk/vegetarisk kost af biodynamiske/økologiske råvarer'
-at miljøet er røg-, alkohol- og stoffrit. (Rusmidler er uforenelige med formålet).

*******

Kullerup Kurser
- er et hjem, der åbner sig for kurser,
- er uafhængigt,
- modtager ikke statstilskud,
- er for de fastboende, der skaber rammer for aktiviteterne.

 

Kurser, Foredrag og Studiegrupper
afholdes i overensstemmelse med formålet. Frivillige lærerkræfter formidler ofte deres viden uden honorar.
Enkelte kursuspriser kan indeholde honorar til kursuslederen.
Kursusarrangører har mulighed for at leje stedet.

 

Psykoterapi
Psykoterapi gives individuelt eller som gruppeterapi.

PR
Hjemmeside er www.kullerup.dk - Kullerup Kursers brochure "Hjertebladet" indeholder program, meddelelser m. m., udkommer en gang årligt, ligger dels på hjemmesiden og trykkes i ca. 1200 eksemplarer.
Der er jævnligt annoncer i andre medier.

Hjemmeside
Beskrivelse af stedet og dets aktiviteter, kort, historie, program m. m. ligger på www.kullerup.dk

 

Kullerup Kursers Støtteforening
modtager kontingent og midler indsamlet blandt interesserede. Bestyrelsen forvalter midlerne, der især går til PR, udgivelse af Hjertebladet m. m. - og evt. til vedligeholdelse og fornyelser.


Kontoen Kullerups Venner
er en donation fra nedlagte vegetariske kursteder.
Den kan yde tilskud til ophold her for kursister og terapiklienter med særligt behov.Midlerne forvaltes af Kullerup Kursers Støtteforenings bestyrelse efter anbefaling her fra. Kontoen kan øges med gaver.

Priser
Det er intentionen at holde et prisniveau, så alle, der har brug for stedets tilbud, kan deltage.


Kursister og Ophold
Det er ønskeligt, at kursister tager ansvar for at rydde op efter sig selv. Der er intet rengørings-, køkken- eller havepersonale tilknyttet stedet.

Ophold af forskellig varighed for interesserede i skolens virke og terapiklienter aftales efter behov.

 

Medarbejdere
er alle, der hjælper til med diverse opgaver i hus, have og kontor, med hjemmeside, støtteforening, og undervisning m. m.

 

Arbejdsdage
afholdes flere gange årligt. Sammen med deltagerne laves om aftenen fælles aktiviteter, når der er stemning for det. Arbejdsforholdet skal være lovligt.

 

Fastboende
Bor her efter aftale. Lejemålet revurderes en gang årligt.
Den samlede ydelse dækker husleje, basiskost (ikke kosttilskud, slik m. m.), almindeligt brug af el.  (ikke telefon, internet, TV, vaskemaskine), normalt forbrug af varme og vand, vandafledning samt  renovation.

Fastboende kan deltage i kurser og grupper, som vi selv står for.
  - skal være i stand til at klare sig selv (evt. med praktisk bistand udefra).
  - deltager i møder efter behov.
  - deltager i det daglige arbejde f. eks. med madlavning, rengøring, havearbejde,     vedligeholdelse, kontorarbejde m. m.

 

Historie
Kullerup Kurser (tidligere Kulleruphøjskolen) er grundlagt af Ragni og Jens Kristensen i Staurby  Bondehave ved Strib 1960. I 1976 flyttedes virksomheden til Kullerup.
Ejendommen og de tidligere ejeres kursusconcept blev videreført 01.01.2001 af Hanne Kudsk Jensen  og Ingolf Plesner.
Bygningerne er fra 1930. Stuehuset var da førstelærerbolig. Skolehuset rummede dengang to  klasseværelser i stuen og andenlærerbolig, bibliotek og læsesal på 1. sal. Det lille hus var oprindelig  vognport og toiletbygning. Der var landsbyskole til 1960, hvor stedet blev overtaget af en snedker, der delte husene op i lejligheder en årrække. Det blev købt af kollektivet ”Kullerup Tøj” i 1973, der solgte igen i 1976 til Jens og Ragni Kristensen.
I skolehuset er der nu foredragssal, aktivitetsrum, bibliotek og værksted i stuen, på første sal er der 7 værelser til kursister. I stuehuset er et centralt vegetarisk køkken, spisestue, grupperum, pejsestue og tv-rum i stueetagen. På 1. sal er der 5 værelser til kursister. Det lille hus fungerer som lederbolig. Stedet kan ikke deles op i selvstændige lejligheder.

         Kullerup Kurser 05-06-2013
        Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner

bottom of page