top of page

Om Martinus

- reinkarnation, helse og tanker; om at stole på udviklingen.

Jeg stødte selv på Martinus Kosmologi for næsten 40 år siden. Jeg anede ikke, at det ville komme til at betyde en omvæltning i mit liv. Jeg sætter min personlige frihed meget højt. Jeg kan ikke deltage i nogen form for sekt. Ritualer er ikke lige mig. Jeg ønsker ingen guru. For for mig er det selvindlysende, at noget ophøjet levende eksisterer bag tilværelsen, livet eller naturen.

Nogen må ha' tænkt de tanker, der viser sig og manifesterer sig som vores krop og bevidsthed. Nogen må ha' tænkt og udviklet alt, hvad der findes af mineraler, planter og dyr. Nogen må ha' tænkt de tanker, der manifesterer sig i verdensaltet. Jeg vil finde min egen vej i livet, og jeg har fået inspiration gennem kosmologien. Den beriger min hverdag. Den har givet mig nye mål, gjort mig til foredragsholder, underviser og skabt grundlag for en udvidet forståelse af spirituel vejledning, psykoterapi og familieopstilling, som jeg arbejder med til daglig.
 

Ingolf Plesner.

OM BILLEDERNE

Den søgende leder efter "årsagernes årsag".
Han må trække "virkeligheden" til side for at finde​ den første årsag, det guddommelige aspekt.

Nøglen er personlig udvikling, kompasset jeg følger er kosmologiens lovmæssighed.

Forskning fortæller at forelskelse aktiveres af amfetalinlignende stoffer, der kan give en kunstig form for tiltrækning og symbiose.

Man skal ikke tro, man skal vide!

lyder det. Finder f. eks. reinkarnation over hovedet sted? Ja, er vi i det hele taget levende?? I naturvidenskabelige termer er det højest hypoteser, der kan vise sig at være falske eller sande. Stort set er vi - set fra et videnskabeligt synspunkt - slet ikke levende, for det kan man jo ikke bevise.Der er nu meget, der peger på, at både livet og reinkarnation finder sted, men det rækker ikke til at skabe ”materialistisk og håndfast viden”. Der er børn, der fortæller, at de ”sidste gang” selv havde partner og børn, at de boede i en by, som de i dette liv aldrig har været i - måske i et andet land.

Man kan endda finde frem til stedet og den tidligere familie, og regressionsterapi kan hos voksne fremmane lignende erindringer. Dette er indicier, men ikke beviser.Hvordan forklares vidunderbørns overnaturlige evner, hvis ikke det er fordi, at de optrænede dem i tidligere liv?
Åndsvidenskab - Martinus Kosmologi - kan imidlertid give beviser, der tilfredsstiller mit behov for viden.

Det gør, at jeg er helt sikker på, at reinkarnation, karma m. m. er virkelige livsytringer. Men eksisterer reinkarnation og karma virkelig, så åbner tilværelsen sig også for det evige livs panorama – en fantastisk udvikling ligger bag os og foran os.Helse opstår som produkt af livsglæde, positive tanker, tilgivelse af alt og alle og ved at spise den kost, der svarer til vor organismes nuværende udviklingstrin.

Det er let nok at sige, men det kan være svært at leve for langt de fleste. Der findes dårlige og giftige næringsmidler - og lige så dårlige og giftige tankearter. Det gælder om at lære det giftige af kende og tage skridt til at undgå det.

Den vegetarkost, du får på kurserne her, svarer til det, kroppen har brug for, og de tanker, du møder, kan tilsvarende berige dit liv. Mange af vores kurser/grupper giver indblik i en stor seers tanker: Martinus verdensbillede.

Martinus verdensbillede.

På Martinuskurser og i Martinusgrupperne beskæftiger vi os med udviklingens gang gennem mange livstider, hvor nogle liv opleves som meget formørkede, mens andre har et lysere præg alt efter den skæbne, som vi hver især har udløst.

Vi fordyber os i den ændring af sindet som udviklingen af ”den modsatte pol” medfører: den feminine pol i manden og den maskuline pol i kvinden.

Vi ser i dag, at mænd tilegner sig feminine sider, mens kvinder tilegner sig maskuline tendenser, at parforhold er svære at få til at fungere og udløser mange problemer.

Hvorfor er det mon sådan? Hvilken mening har ”de skabende kræfter” mon med det?

Ingensinde har udviklingen gået så stærkt som nu, og aldrig har vi lært så meget på så kort tid. Vi er alle under et enormt udviklingspres.

Gamle livsfundamenter skrider. Vi skal lære nye apparater og brugsanvisninger at kende. Vi får videnskabens nyeste resultater kastet i ansigtet, straks de er formuleret.

Vi får indsigt i fjerne landes politiske forhold. Vi taler om den globale landsby, globalisering, outsourceing, ressource misbrug, hovedløs forurening, global opvarmning o.s.v.

Vores gamle levemåde står for fald. Internationale spændinger ligger som tikkende bomber under hverdagen. Nye supermagter ligger i støbeskeen, mens de gamle forbløder. Nye kulturcentre er på vej ind på verdensscenen.

Hvordan kan vi finde ro i os selv. Tør vi stole på, at det, der sker, er godt nok? at det er den vej, udviklingen nødvendigvis må gå?

 

Tør vi stole på, at alt i den sidste​

ende er under et kærligt forsyns pleje og under dets skærmende hånd?

Kosmologien indvarsler en kommende verden af fred, rigdom og kærlighed.

Den tid kommer dog først for alvor, når vi har udviklet os gennem tilværelser med prøvelser og modgang. Vi kan imidlertid træne os i at gå udviklingen i møde, at skabe os selv om til at leve i fred - og leve for fred i os selv og i forholdet til andre. Det er da en opgave. Ikke?

Vedrørende arbejdsmåden:
På kurser begynder vi ofte med krop og sangøvelser om morgenen. Den kost vi får er vegetarmad.

Hver dag får vi gennemgået nogle af Martinus Symboler, der er en slags koncentrations og meditationsbilleder, der i
former og farver holder tankerne fast ved det, som de skildrer.

Der kommer oplæg om forskellige emner.
Om aftenen kan vi lytte til Martinus stemme på CD, hvor han beretter om mange af livets forhold.

Der bliver tid til at samtale om emnerne. Det er vigtigt, at netop deltagernes spørgsmål til livet bliver besvaret, så godt som muligt.”

Der bliver også plads til hygge og godt samvær – om sommeren måske en tur til vandet.

 

bottom of page