top of page

Individuel psykoterapi og familieopstilling

Vi arbejder med det, der fornemmes eller føles  her og nu. Du kan mærke, hvad der sker i din krop og  berette, hvad du oplever. Det kan være svært at fortælle om tanker, der nager og gnaver på bunden af sindet, men vi har vores grunde til at være, som vi er.


GESTALTTERAPI
Enhver har mange ”personlighedssider”, der hver har sin ”stemme”. Man kan f. eks. høre, at en side af personen er vred på en anden side, når man skælder ud på sig selv. I terapien ”taler” forskellige sider sammen. Man ”taler” med sin mor, far, søskende, sin partner, sine børn, hvem som helst - også selv om de er døde. De kan sættes i den ”tomme stol”. Man udtrykker sine tanker og følelser overfor dem, og siger det til dem, man aldrig før fik sagt.
Vi arbejder med det, der belaster, gør os uoplagte, uden energi og søvnløse. Terapien afrunder de uafsluttede situationer. Dette føles som lettelse, og spændinger i krop og sind aftager. FAMILIEOPSTILLING
eller systemisk familieterapi er en betagende metode. Usynlige bånd på godt og ondt knytter familiens medlemmer sammen. Deres samspil har stor betydning for den enkeltes velbefindende. Alle har en særlig ”plads”. Er familien i ballance, føles der ansvar for og kærlighed til alle, der har en særlig indbyrdes ”orden” eller ”rangfølge”. Det gælder ofte om at genoprette denne orden i sessionen. Enhver har bidraget med sit liv til slægtens overlevelse. Det usete må ses, det usagte må siges højt, og alle må efterhånden indtage deres rette plads - også de, der blev udelukket på grund af en hård skæbne som handicap, sygdom, misbrug, udstødelse, forbrydelse, tidlig død, abort m. m.


REGRESSION
til tidligere livsafsnit sker automatisk. Man fornemmer en bestemt alder, - og følelser og hændelsesforløb, der ellers var glemt, dukker op. Men bag ladede oplevelser i barndom og ungdom findes ”indre videoer” i sindet. Dem kan mange se umiddelbart uden brug af hypnose, når de arbejder i terapi. ”Videoerne” kan handle om scenerier i tidligere livstider, hvis indhold kan kaste lys over livet her og nu. - Følelsesmættede oplevelser i barn- og ungdom kan opfattes som ”repetitioner” af hændelser i mulige tidligere tilværelser.

 

BEKRÆFTELSER
kan være sætninger som: ”Jeg er god nok, som jeg er.” - ”Jeg har ret til at være her.” - ”Jeg accepterer mit liv.” - ”Jeg tilgiver . . . . ” o. s. v. Sessionen fortæller, hvad der er brug for. Sætningerne bearbejder man hjemme for at skabe ændring i sindet og åbne for ny væremåde.
Der kan suppleres med blomstermedicin og  healing.

 

ACCEPT, TILGIVELSE OG KÆRLIGHED
er kvaliteter, der letter, heler og genopbygger sjæl og krop, hvor angst, sorg, depression, jalousi, vrede, had og bitterhed er nedbrydende kræfter, der efter årelangt gnaveri sætter sig som et formørket sind og sygdom i kroppen. Et godt terapiforløb åbner for accept af livet, tilgivelse, og stærkere følelse af kærlighed til livet. Ofte fremkommer taknemmelighed over den erfaring og indsigt, som overvindelsen af de svære stunder har givet, og en ydmyghed overfor livet selv, der nu opleves i et dybere perspektiv.


FORLØBET
giver forståelse og indsigt i problemerne. Det tager tid at skabe nye vaner, at ændre følelser, at lære at tro på sig selv og genvinde retten til at være, som man er. Det er svært at sige, hvor mange gange, der skal til et forløb. Man kan give sig selv 5 - 10 sessioner, og mærke, om man  fortsat har brug for den støtte terapien giver.

bottom of page