top of page

Familieopstilling

Deltag i medrivende og respektfuld systemisk gruppeterapi, der heler problemer og uløste situationer

William Blake - mystiker og kunstner - iagttog, hvorledes sjælene forenedes på de åndelige plan efter døden.
Billedet fortæller om familieopstillingens rækkevidde, den kan ofte føre  en splittet families medlemmer sammen i kærlighed.

Vi arbejder ud fra det ”anliggende”, der er ”her og nu”, med familiens historie, med hvert enkelt  sjæls særlige plads i familien, og det, der fornemmes i feltet.​
Familiens bånd er instinktive, ubevidste og meget stærke. De binder over generationer, hvor hemmeligheder, uerkendte forhold og traumer kan belaste de nulevende.
Det instinktive lag, der skjult styrer vor adfærd, stikker langt dybere end vore overfladiske domme om godt eller ondt, pænt eller ikke pænt. Slægten gav os livet, og vi giver det selv videre til næste generation. Hver enkelt sjæl må ses, som den er, accepteres, æres og indtage sin særlige plads, for at harmoni og kærlighed atter kan flyde i familien! Hver må bøje sig for skæbnen og forholde sig til livet, som det er.
Kærlighedens inderste væsen er kærlighed til alt og alle
– næstekærligheden.
Den indebærer accept af livet som det er,
udsoning af alt og taknemmelighed over at være til.
Er holdet lille reduceres opholdets længde og pris tilsvarende.
”Stedfortrædere” betaler kost og logi.
Hvis en stedfortræder ønsker en opstilling betales fuld pris.

Eksam. Gestaltterapeut /Familieopstiller, Ingolf Plesner
 
Klik her for at se interview på Familiekanalen
(har du mindre tid, så se den forkortede version her)

Om at være tryg

Da Familieopstilling eller Systemisk Konstellation, som metoden også kaldes, har vist sig at være yderst virkningsfuld og meget fascinerende, er populariteten markant stigende.Som indenfor alt andet arbejde med psyke, sjæl og forvandling, er det vigtigt at finde et menneske man føler sig tryg ved, og som har etik, faglighed og menneskelig integritet i orden.

Familieopstilling kurser, terapi og samtale

Weekender med familieopstilling

Normalt lørdag kl. 10 – 21 samt søndag kl. 9 – 16.
I tilfælde af et mindre hold arrangeres det lørdage

Alle kursusdeltagere der ønsker egen opstilling skal i god tid forvejen udfylde et skema om forhold i barndom og til familien

Vi starter præcist og forventer at alle deltager aktivt, hvis du har særlige ønsker eller behov så henvend dig telefonisk i god tid

KOMMENDE WEEKEND'ER MED FAMILIEOPSTILLING

:Lørdag 16. september kl. 10 – 21 til søndag 17. kl. 9 – 16. 2023 Lørdag 11. november kl. 10 – 21 til søndag 12. kl. 9 – 16. 2023 Lørdag 03. februar kl. 10 – 21 til søndag 04. kl. 9 – 16. 2024
Lørdag 25. maj kl. 10 – 21 til søndag 26. kl. 9 – 16. 2024


(Herboende i fællesrum:

Opstilling 1600 kr. + ophold 850 kr. i alt 2450 kr.)

(Herboende i enerum:

Opstilling + Ophold 2450 + 120 i alt 2570 kr.)

(Udeboende: Opstilling 1600 + ophold 415 kr. = 2015 kr.)


(Udeboende: Kun en dag: Opstilling 1600 kr. + 265 kr. = 1865 kr.)

 

(Herboende stedfortrædere, fællesrum: 1200 kr.)
(Herboende stedfortrædere, enerum: 1320 kr.)
(Udeboende stedfortrædere: 800 kr.)
(Stedfortræder, kun en dag: 430 kr.)

Tilmelding gerne online her

(Ved tilmelding husk at angive om du er stedfortræder, som deltager til reduceret pris, ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at ringe!)

INDIVIDUEL FAMILIEOPSTILLING

Samtale og psykoterapi med brug af familieopstilling, gestaltterapi og evt. regression.

Enkeltsessioner eller forløb af 5-10 gange for afklaring af følelsesmæssige sår eller problematikker mm

Læs mere her​

Ingolf Plesner.

SAMTALEN OM LIV OG DØD

Koster ikke noget. - Jeg lytter til det, der tynger, og støtter med at udrede følelser, intentioner og valgmuligheder. 

Det er en samtale – ikke psykoterapi - hvor vi forsøger at kaste lys over livet sammen.

Jeg giver gerne spirituel vejledning og hjælper med indsigt i forholdene omkring døden.  

Ingolf Plesner.

bottom of page