top of page

JUL, PÅSKE OG PINSE I KOSMOLOGISK BELYSNING (MARTINUS)

En dyb ny forståelse af de kristne højtider findes i forfatteren Martinus kosmologi. Martinus er en enestående dansk ”seer”, ”vismand” eller ”åndsvidenskabsmand”, hvis tanker skattes af stadig flere mennesker. På weekendkurset holdes en række oplæg, som derefter bearbejdes gennem samtale og spørgsmål. På kurset serveres dejlig vegetarkost, kaffe og teer m.m. og er vejret til det, skal vi også ud og opleve foråret. 

 

 

Jul, påske og pinse er højtider, der relaterer til vinter, forår og sommer i årets kredsløb. De opleves som ydre begivenheder med juletræ og gavegivning i den mørke tid, med påskekyllinger og påskelam omkring jævndøgn og med sommerens grønne løv og strålende solskin, når lyset kulminerer. Højtiderne beskriver samtidig i symbolsprog stadier i sjælens vækst fra dyr til menneske og minder mennesket om dets inderste bestemmelse.     Julen handler om at tænde ”lyset i mørket”, hvilket svarer til næstekærlighedens og den højere bevidstheds spæde opvågnen eller fødsel i den enkeltes hjerte. Den gode julestemning, hvor alle giver ubetingede gaver til hinanden, er en refleks af en højere verdens livsform.

Gennem påskens begivenheder viser Kristus det kosmisk- eller gudsbevidste menneskes møde med livet, når det er aller sværest. Han bliver ikke vred på sine bødler, men beder for dem: ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!”    

     

 

Han viser gennem sin handlen den guddommelige væremåde alle gradvis skal tilegne sig i udviklingen mod højere bevidsthed. Siden – efter korsfæstelsen - viser han sig for sine disciple adskillige gange for at bekræfte, at livet ikke begrænses af den fysiske organismes udslettelse. 

 

Hermed åbnes perspektivet for det evige liv. Små børn, der husker tidligere livstider, så man endda kan finde det sted, de hævder, de tidligere levede på og tusinder af nærdødoplevelser indicerer på samme måde muligheden for livets bestandighed bag den fysiske krop.

 

 

    Pinsen beskriver helligåndens komme: i første omgang som inspiration til disciplene, men i overført betydning handler pinsen om åbningen af højere bevidsthed i det enkelte menneskes sind. 

 

Adskillige udsagn fra de 4 evangelier får i kosmologiens lys langt dybere betydning, og selv yderst kryptiske udsagn får en særlig mening, når livet ses i det ufatteligt store perspektiv, hvor alt er bundet op på en på en universel lovmæssighed.    Martinus kosmologi er et helt frit studium for det åndeligt søgende moderne menneske. Kosmologien ligger ikke til grund for nogen ny tro eller sekt. Den omgiver sig ikke med dyrkelse, ritualer eller foreningsdannelse af nogen art. Holdningen er: ”Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge.” Kosmologien er en åndelig videnskab, hvis argumenter og analyser slutter sig til en dybere forståelse af tilværelsen.

 

Det Nye Testamentes tekster opfattes ofte som støvede ”museumsgenstande”, der hører fortidens inderlige gudstro til. Men kosmologien kaster pludselig helt nyt lys over det, der skete for 2000 år siden. Kristus er en åndelig gigant, der også taler til vore og kommende generationer, bag beretningernes eventyragtige og antikverede formuleringer. De gamle skrifter har for alvor bud til hver en søgende sjæl og kaster deres lys langt ind i fremtiden. 

 

Denne forståelse vil jeg gerne dele med et hold interesserede.

 

Lærer/psykoterapeut Ingolf Plesner, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk v. Nyborg. 65315431.

(Kursus 250 kr. + kost 115 kr. i alt 365 kr.)

bottom of page