Mazdaznan helsedage

Naturlig sund levevis med helseråd og sang, åndedræts- og kropsøvelser - også cirkeldans indgår.De ældste af Mazdaznans beretninger hævdes at være omkring 10.000 år gamle. De tillægges en højt udviklet vis kvinde ved navn Ainyahita, der levede i Himalaya. Mazdaznan har rod i den vise persiske Zarathustras lære. Mazdaznans grundlægger Dr. Otoman Zar-Adusht Hanish (vist 1844 - 1936) blev født med en alvorlig hjertefejl. For at overleve afleverede hans forældre ham som barn til et kloster i Himalaya, der ifølge Dr. Hanish var helt ukendt af omverdenen. Det rummede højt udviklede beboere. Ikke kun munke var tilknyttet stedet, men også andre mænd, kvinder og familier udgjorde dette samfund, der med tankekraft holdt omverdenen på afstand, så stedet kunne bevares som åndeligt kraftcenter. Her hævdede man, at beboernes viden kunne give drengen et godt liv.

Det blev dr. Hanish opgave at transformere denne kultur til brug for vestens mennesker. Han har selv skrevet enkelte bøger, mens resten af litteraturen er nedskrevet og delvis præget af hans elever i første del af 1900tallet. ​Til Mazdaznanlæren hører mange sange, kropsøvelser og åndedrætsøvelser, der har udspring i traditionerne på det kloster, hvor han voksede op. Nogle af sangene kan minde om salmer, men stifteren - dr. Hanish - opfattede ikke selv Mazdaznanlæren som en religion, men som åndsvidenskab eller intuitiv viden. Sangene styrker åndedræt og stemme, giver livsglæde og sender helende vibrationer gennem krop og sind. Dr. Hanish, der var en meget alsidig begavelse, digtede selv mange af teksterne og komponerede de fleste af melodierne.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Enkelte melodier er måske årtusinder gamle.

Mazdaznan er en lære og en praksis, som beskriver og styrker menneskets udvikling, målet med livet og verdens store sammenhænge. Mazdaznan kan give den viden, der lærer os at mestre krop, sind, sjæl og fornemme det højere selv. Læren passer godt med vor tid, hvor en ny bevidsthed bryder igennem. Sundhed er nødvendig for et godt liv ligesom mental klarhed og balance. Mazdaznan bygger på, at vi er åndelige evige væsener, der inkarnerer igen og igen, og at vi gennem livene udvikler stadig kærligere væremåde og højere bevidsthed.Mazdaznan er ikke en religion eller sekt. Litteraturen er frit tilgængelig, og der er ingen form for medlemsskab. Alle er med, hvis de vil. I vor tid frigør vi os fra andres konforme ideer og synspunkter. Alle er gennem de mange liv på vej mod mental suverænitet. Der kan være brug for vejledning, men ifølge Mazdaznan skal den være "hjælp til selvhjælp". Alle kan optimere tilværelsen med med anvisninger og træning, der efterhånden vil give kontakt til hjertets guddommelige intelligens. Vi skal øve os i at lytte til denne stille, indre og helt personlige stemme. Det giver os den største tilfredshed og livskvalitet, når vi er i stand til at tage egne beslutninger ud fra os selv. Ifølge Mazdaznan er denne guddommelige gnist helt bogstaveligt i et lille vakuum i vores hjerter.

Læs mere her.MAZDAZNAN WEEKEND 2020

Lørdag 07. marts kl. 16 – søndag 08. marts kl. 15 – 2020

 

Lørdag kl.  16: Oplæg ved Britta Becsei Christiansen.


Søndag kl. 10: Årsmøde i Mazdaznan Idealfond

Søndag kl. 10.30: Generalforsamling i Støtteforening for dansk Mazdaznan.

(Kursus + ophold 860 kr. - eneværelse + 105 kr.)

(Udeboende Kursus + ophold 550 kr.) 

MAZDAZNAN – SOMMERDAGE: MAZDAZNAN I DET 2100 ÅRHUNDREDE

Onsdag 01. juli kl. 16 – søndag 05. juli kl. 15 – 2020

Ved at arbejde med Mazdaznan visdoms- og livslære er det muligt at finde metoder, som kan fremme udviklingen af vores sanser og generelt forbedre vores sundhed. Kroppen er vores instrument til at opleve og nyde livet med her på jorden, finde ind til vores kerne og indre ro. Des bedre instrumentet er stemt, des større indsigt, erkendelse og livsglæde.

Mazdaznan betyder Mester Tanke – Vi arbejder med unikke kirteløvelser, med åndedrætslære og -øvelser, med kost, ernæring og fordøjelse.

Mazdaznan filosofi tager udgangspunkt i en rejse 11.000 år tilbage i tiden til højdepunkter i ”Ainyahitas Perler” – med højaktuelt bud på vise og kærlige tankers betydning. Zarathustra som levede for 9000 år siden grundlagde den første historisk kendte vegetarforening!

Læren blev bragt til Vesten af dr. Hanish for omkring 100 år siden i den tids sprog og den tids samfund.

Hvordan bevarer vi den livsglade stemning omkring filosofien og livsvisdommen uden at det virker gammeldags og samtidig få formidlet de essentielle åndedrætsøvelser og kropspleje? Alle er velkomne til spændende, opbyggende og muntre dage med foredrag, øvelser, afspænding, sang, cirkeldans og lækker mad efter Mazdaznans kostprincipper.

Undervisere: Irrenne Peier, Britta B. Christiansen, Randi Michaëlis, Lene Ravn m.fl.
(kursus 1300 + kost og logi: 2420 - i alt 3720 kr.)

 

HELLIG-3-KONGER - MAZDAZNAN HELSEDAGE

Første eller anden weekend i januar

Fredag kl. 18 – søndag  kl. 14


Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser - og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

 

Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.