top of page

KREATIVGRUPPE

Hele lørdage eller søndage kl. 10 – 16


Vi arbejder med tegning og maling, mosaik, ler, filtning og vævning i dejligt aktivitetsrum. Tag gerne selv materialer med. Ler og mosaik kan købes her. Kreativitet og personlig udvikling er uløseligt forbundet. Du kan følge op på psykoterapi ved at tegne, male eller forme væsentlige indsigter, drømme og indre billeder. (Datoliste tilsendes)


Anne Grete Buhl (billedkunst, filtning, vævning),

Hanne Kudsk Jensen (vævning, tegning og mosaik)

Ingolf Plesner (billedkunst)
(120 kr./dag evt. + frokost 85 kr. + materialer)

NÅR KREATIVGRUPPEN ER I GA

At skabe med hænderne er en vigtig side af personlig udvikling. Alt hvad vi gør med hænderne bliver til tænkning, der udvikler vores evne til at skabe. Der er en intens stemning, når gruppen arbejder. Hver er i gang med sit eget projekt i dyb koncentration.

 

På billederne her ses nogen der filter og væver, andre laver mosaik mens et par stikker hovederne sammen om brikvævning. Til andre tider er der gang i leret. Vi har ingen ovn, så skal leret brændes skal vi andet steds. Aktiviteterne skifter hen over året.

UDFORSK DIG SELV

 

”Bagsidetegning” (her ovenover) er en spændende måde at udforske sig selv på. Man tegner den første tegning ud af sin fantasi. Når den er færdig lægges et rent stykke papir ovenpå. Arkene holdes op mod ruden så lyset falder igennem. Derefter tegnes fem streger fra tegningen neden under over på det nye stykke papir. Man kigger på stregerne, man ser et mønster, og laver en ny tegning. Så tegner man fem streger over fra den nye tegning osv. Bagefter kan man lave en dialog med tegningen: ”Hvad vil den fortælle mig om mig selv?”. Hvilken side i mig er det, der taler?

Vi kan også arbejde med at tegne drømme,

eller billeder fra terapisessioner.

Se billederne her under:

Drømme er ifølge Martinus blandingsgods af "dagsrester" og "oplevelser fra natbevidstheden", der bla. rummer sjælens oplevelser på det åndelige plan under den dybe drømmeløse søvn. I drømme kan man enkelte gange komme ud for at opleve noget, der sker et andet sted i verden eller en gang i fremtiden. Dette er vel beskrevet i parapsykologien. Disse drømme viser - lige som nærdødsoplevelser -, at der er en realistisk åndelig oplevelsestilstand, når sjælen er ude af den fysiske krop.

Drømmene beskriver Martinus som ødelagt bevismateriale for jeg'ets eller det højeste selvs udødelighed. - Men drømme kan indeholde visdom.

bottom of page