top of page

SAMTALEGRUPPER – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB

Gruppe 1: Hveranden tirsdag kl 19-21:30 (sep-maj)

Gruppe 2: Hveranden onsdag kl 14-16:30​ (sep-maj)

Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben hos den intuitive Martinus. Hans tanker om bevidsthed, livets love og næstekærlighed har bud til alle. I en spirituelt interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og sygdom, liv og død, reinkarnation, politik, parapsykologiske fænomener, dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen ”lektier”.

Ingolf Plesner. (50 kr./gang + kopier)

 NÅR SAMTALEGRUPPEN ARBEJDER:​


Det er en spændende gruppe at være med i. Deltagerne interesserer sig for alle tilværelsens spørgsmål, men de orker ikke eller har ikke tid til at læse. De har brug for at få livets spørgsmål belyst i en gruppe, hvor man taler sammen om tingene. På den måde inddrages ens eget livs erfaringer. Jeg vil nævne en række af de spørgsmål, der er blevet stillet, og som vi har behandlet i gruppen. Jeg forsøger at besvare, så godt jeg kan, ud fra den intuitive viden, som jeg har hentet i Martinus Kosmologi.

 

1.   Hvad er meningen med livet?
2.   Er kosmologi tro eller videnskab? - Er det en ny religion?
3.   Kan man erkende sand viden uden at måle og veje?
4.   Hvilken udviklingsbane følger man gennem plante- og  dyreriget?
5.   Hvorfor er det så svært at leve i et parforhold?
6.   Hvorfor ændres kønsrollerne?
7.   Hvorfor lever vi i utålmodighed og uvished?
8.   Hvorfor rammes man af depressioner og andre sygdomme?
9.   Hvad er meningen med smerte og lidelse, krige og katastrofer?
10. Hvad er lidelsens og mørkets mission?
11. Uddyb forholdene mellem karma, reinkarnation og repetition.
12. Har vi levet på andre planeter?
13. Hvorfor bliver der flere mennesker med psykiske problemer?
14. Hvad er sort magi?
15. Hvad mener Martinus om døden og om bisættelse?
16. Hvad med organdonation?
17. Er der forbindelse mellem DNA og de åndelige talenter?
18. Har vi alle en fri vilje? Hvad med dem, der er syge?
19. Hvad sker der længere fremme i udviklingen?
20. Nytter det noget at bede til Gud? Hvem lytter til bønnen?
21. Fortæller Martinus noget om meditation?
22. Hvad er det der sker, når man går til en clairvoyant eller et medium?
23. Hvad er livsmysteriets løsning?

 

Interesserer du dig for at deltage i en sådan gruppe af mennesker, der er arbejder med denne form for bevidsthedsudvikling, skal du være velkommen.​​

 

bottom of page