top of page

LIVETS BOG GRUPPE – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB

 NÅR LIVETS-BOG-GRUPPEN ARBEJDER:I begyndelsen var vi bare to, der ville læse de 3000 sider i Livets Bog endnu engang. Det er et projekt der tager 7 – 9 år, hvis vi mødes 20 gange årligt, og læser 15 – 20 sider pr. gang. Nu er vi 8, der mødes om projektet. Det er en rigtig dejlig gruppe. Martinus hovedværk rummer en stor mesters spændende indsigter i verdensaltets opbygning og lovmæssighed. Her findes alle de pointer, der løfter mennesket ud af meningsløshedens og håbløshedens sumpe. Det er selvindlysende, at liv ikke opstår af sig selv, at det har en mening, og at der ikke bare er det ene liv. Der er ingen død, for jeg'et eller væsenskernen er evig. I kosmologien er de facitter, der får et menneske til at tage ansvar for sit liv og bruge sin fri vilje på at være medskaber af en kærlig og retfærdig verden. Her findes grundlaget for en varig fred på Jorden mellem alle folkeslag. Her er en logisk forklaring på verdensaltets hemmeligheder og livsmysteriets løsning.

Martinus sagde, at han vidste, at hans kosmiske analyser var sande, fordi de alle gik op i næstekærligheden. Næstekærligheden er universets grundtone. Universet er evigt og er overalt opbygget af levende væsener inden i levende væsener, der bebor en række naturriger, hvor vi almindeligvis kun kender til mineralriget, planteriget og dyreriget, - og ikke de højere riger. Alt er bevægelse, alt er udtryk for liv og levende væseners skabelser. 

Hveranden mandag fra september til maj kl 16:30-18:00

Gruppen arbejder med Martinus hovedværk: Livets Bog. Vi læser ca. 20 sider pr. gang. Her er evig visdom fra en uudtømmelig kilde. Kosmologien er videnskaben om næstekærligheden. Den giver dyb indsigt i personlighedens, universets og livets gåder. Her har du en unik chance for at læse Martinus hovedværk sammen med andre. Vi taler om stoffet og relaterer det til Martinus symboler og livet her og nu. Ingolf Plesner (50 kr./gang + kopier)​

 

 

Kosmologien fortæller, at vi udvikler den ”modsatte pol” i os: Mænd styrker deres feminine side, kvinder deres maskuline. Denne udvikling fortsætter til det maskuline og feminine er i ligevægt i bevidstheden. Hermed er der basis for højere bevidsthed båret af en gennemtrængende intuitiv evne – en højeste synsevne. Denne kosmiske bevidsthed venter os alle en gang med tiden. Vi, der er optaget af disse tanker, har den glæde, at kunne diskutere dem med hinanden. Disse aftener gennemgår vi på skift et par sider hver. Midtvejs holder vi en pause med te og lidt godt til munden. Siden arbejder vi videre med teksterne, og vi kommer til at kende hinanden rigtig godt.

bottom of page