top of page

PSYKOTERAPI OG MARTINUS KOSMOLOGI

PSYKOTERAPi OG MARTINUS KOSMOLOGI

 

Et spændende kursus for alle søgende mennesker –også for terapeuter, der arbejder med terapiensåndelige aspekt: Psykoterapi er nøglen tiludvikling. Kosmologien er kompasset, der viservejen i livet. Der veksles mellem oplæg, samtale og demonstrationer af gestalt, tankefeltterapi, MetaSundhed, familieopstilling, bioenergi og regression til tidligere liv i lys af Martinus kosmologi, der er en integrerende overbygning for al psykoterapi og psykologi. Psykoterapi kan løse op for det traumatisk bundne og undertrykte, og den kan lægge op til at træne ny væremåde og nye vaner. Kosmologien giver dyb forståelse af tilværelsen og meningen med livet. Den giver indsigt i, at vores møde med naturen og vores ”næste” dybest set er ”ophøjede” begivenheder, der indebærer et guddommeligt nærvær.

 

 

Foreløbigt program:

Kursusplan​7.30 – 8.00
 

8.00 – 9.00
 

9.00 - 10.30
 

10.30 – 11.00
 

11.00 – 12.00
 

12.00 – 14.30
 

14.30 - 16.00
 

16.00 – 16.30
 

16.30 –18.00
 

18.00 - 19.30
 

19.30 - 20.30
 

20.30

Fredag kl. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen, Orientering

Samtale


Aftensmad


Følelser/Mentale Fængsler


Te

Lørdag  kl. 10

Gåtur eller øvelser

​Morgenmad

Følelser og Mentale fængsler 2

Kaffe/te/urtete

 

​​Gestaltterapi
 

Frokost
 

Gestaltterapi
 

Kaffe/te/urtete
 

Tankefeltterapi/Meta Sundhed
 

Aftensmad
 

Genogrammet
 

Samtale, evt. billedserie. + Te

Søndag  kl. 10

Gåtur eller øvelser

Morgenmad
 

Familieopstilling
 

Kaffe/te/urtete
 

Kosmologi bag psykoterapi
 

Frokost
 

Resumé - Afrunding
 

Hjemrejse


 


NB: Ændringer i programmet er uundgåelige.

Jeg har arbejdet med åndsvidenskab og psykoterapi i årtier, så jeg er ser en iøjnefaldende sammenhæng, der kort kan beskrives således: Psykoterapi sætter bundne følelser fri, heler psykiske traumer og skaber indsigt i livet, der er det pågældende menneskes personlige hårdt tilkæmpede visdom. Psykoterapi nærmer sig indsigt fra følelsessiden. Åndsvidenskab eller kosmologi tilegnes med intelligensen og giver på den måde mange nye indsigter i menneskelivet og menneskets følelser. Åndsvidenskaben åbner dermed for følelserne via intellektuel indsigt. Martinus siger, at når følelsen gennemtrænger intelligensen, og intelligensen gennemtrænger følelsen åbnes sindet for højere bevidsthed. Denne udvikling står vi alle i, så både psykoterapi og kosmologi er vitale for vores udvikling. De er hjul på den samme vogn. På kurset belyser jeg undervejs sammenhængen mellem psykoterapi og kosmologi.

 

TO PERSPEKTIVER

Vi kan se livet i to vidt forskellige perspektiver:Det ene er et begrænset materialistisk perspektiv, som mange går i til daglig: Der er kun det ene liv, der er kun det, der kan måles og vejes, her råder tilfældigheden, her hersker uretfærdigheden, der bla. udløser sig i sygdomme, sorger, lidelse og død på det personlige plan og katastrofer, krige, naturødelæggelse og forurening på verdensplanet.Det andet perspektiv er set med ”Guds øjne” - den vises synsvinkel: Her er alt såre godt. Der falder ikke et støvkorn tilfældigt, for så ville verdensaltet være af lave. Alt er bundet op på universets lovmæssighed. Alt har en mening – også det der gør ondt. 

MARTINUS KOSMOLOGI

giver viden om universets inderste lovmæssighed. Den skaber et positivt livssyn, har en dyb indvirkning på sindet og maksimerer vores udvikling af menneskelige kvaliteter. Martinus fortæller, at den, der tilegner sig disse tanker, vil opleve, at livet gradvis bliver lettere og lysere. Det er en erfaring, jeg selv har gjort. Jeg mener, at kosmologien som baggrundsforståelse er et ubeskriveligt plus for al psykoterapi. Den hjælper os bl. a. til at tage ansvaret for vores eget liv; at se nye muligheder, hvor alle veje synes lukkede; og den fortæller, at døden er en illusion, mens livet bl. a. i kraft af reinkarnationen er evigt.

 

Ethvert menneske udvikler sig mod stadig større medfølelse, intelligens, tilgivelse og ydmyghed, men på denne vej er der ofte megen modstand, der skal overvindes. Derfor er det en stor trøst, når man begynder at forstå, at modgang avler medfølelse og visdom – modgang er aldrig spildt liv, men dyrekøbte erfaringer. Selvom det ikke just ser sådan ud her på kloden lige nu, så er universets grundtone den ”kærlighed”, som vi alle higer efter at møde, og som vi gradvis selv er ved at tilegne os. Med kosmologien i ryggen bliver arbejdet med klienten til åndelig psykoterapi. Som terapeut ved jeg, at der er en særlig mening med alt, hvad der sker, at intet er tilfældigt i et menneskes liv. At enhver har en evig sjæl. At al sygdom og modgang har rod i belastende tanker, ord og handlinger. Og at det psykoterapeutiske arbejde, der foregår, delvis er ledet fra ”den anden side”.

 

 

FAMILIEOPSTILLING eller systemisk familieterapi er en betagende metode. Usynlige bånd på godt og ondt knytter familiens medlemmer sammen. Deres samspil har stor betydning for den enkeltes velbefindende. Alle har en særlig ”plads”. Er familien i balance, føles der ansvar for og kærlighed til alle, der har en særlig indbyrdes ”orden” eller ”rangfølge”. Det gælder ofte om at genoprette denne orden i sessionen. Enhver har bidraget med sit liv til slægtens overlevelse. Det usete må ses, det usagte må siges højt, og alle må efterhånden indtage deres rette plads - også de, der blev udelukket på grund af en hård skæbne som handicap, sygdom, misbrug, udstødelse, forbrydelse, tidlig død, abort m. m. - Man taler om ”åndelig familieopstilling”, fordi sessionen inspireres af den ånd, der er bag ”det vidende felt”, som omgiver klienten. Det viser sig i de sansninger, følelser og indsigter, som ”stedfortrædere” for klientens familiemedlemmer oplever.

 

 

 

GESTALTTERAPI: Enhver har mange ”personlighedssider”, der hver har sin ”stemme”. Selv ting kan få lov til at udtale sig. Man kan f. eks. høre, at en side af personen er vred på en anden side, når man skælder ud på sig selv. I terapien ”taler” de forskellige sider sammen. Man ”taler” med sin mor, far, søskende, sin partner, sine børn, hvem som  helst - også selv om de er døde. De kan sættes i den ”tomme stol”. Man udtrykker sine tanker og følelser overfor dem, og siger det til dem, man aldrig før fik sagt. Man sidder ofte selv i ”den varme stol”. Her oplever man at fortrængte følelser dukker op. Vi arbejder med det, der belaster, gør os uoplagte, uden energi og søvnløse. Terapien afrunder de uafsluttede situationer. Dette føles som lettelse, og spændinger i krop og sind aftager.

 

REGRESSION til tidligere livsafsnit sker automatisk. Man fornemmer en bestemt alder, - og følelser og hændelsesforløb, der ellers var glemt, dukker op. Men bag ladede oplevelser i barndom og ungdom findes ”indre videoer” i sindet. Dem kan mange se umiddelbart uden brug af hypnose, når de arbejder i terapi. ”Videoerne” kan handle om scenerier i tidligere livstider, hvis indhold kan kaste lys over livet her og nu. - Følelsesmættede oplevelser i barn- og ungdom kan opfattes som ”repetitioner” af hændelser i mulige tidligere tilværelser. Bearbejdning af uroplevelsen kan være en god hjælp

BEKRÆFTELSER er sætninger som: ”Jeg er god nok, som jeg er.” - ”Jeg har ret til at være her.” - ”Jeg accepterer mit liv.” - ”Jeg tilgiver . . . . ” o. s. v. Sessionen fortæller, hvad der er brug for. Sætningerne bearbejder man hjemme for at skabe ændring i sindet og åbne sig for en ny væremåde. Der kan suppleres med blomstermedicin og  healing.

 

META-SUNDHED

er en spændende analysemetode, hvor man ofte ud fra kroppens belastninger og symptomer, søger at finde det chok eller den trigger, der udløste sygdomsprocessen, med henblik på at bearbejde og heale konfliktchokket. Kroppens organer og væv relaterer til forskellige hjernelag. I det øjeblik et chok udløses, tolkes oplevelsen, og det tilsvarende hjernevæv og organ belastes øjeblikkeligt. Organismen går i overlevelsesmodus, bliver stresset og ”sælger ud” af sig selv, indtil der kommer en konfliktløsning. Derefter går kroppen i reparation, hvilket vi ofte oplever som sygdom. Den genfinder efterhånden sin normale balance, og hvis klienten forstår, hvorfor sygdommen opstod, og hvad han skal lære af den, kommer der ny indsigt i tilgift.

 

TANKEFELTTERAPI/EFT 

er en hurtig og effektiv traumeterapi. Sammen finder klient og terapeut en bekræftelse f.eks.: ”Selvom jeg har dette ubehag (f.eks. denne angst), så elsker og accepterer jeg mig selv 100%. På en skala fra 0 – 10, hvor nul er ingenting og 10 er total belastning, bestemmes ubehagets styrke. Der bankes let på bestemte akupressurpunkter, så strømmen i meridianerne flyder frit, mens hele denne bekræftelse siges. Derefter bankes på forskellige sekvenser af akupressurpunkter, mens klienten holder fokus på sit ubehag - den første del af bekræftelsen. Der benyttes ind imellem sekvenser med øjenrulninger. Man bliver ved med at banke til ubehaget er helt i bund.

 

 

ACCEPT, TILGIVELSE OG KÆRLIGHED

er al human psykoterapis stærkeste kvaliteter. De letter, heler og genopbygger sjæl og krop, hvor angst, sorg, depression, jalousi, vrede, had og bitterhed er nedbrydende kræfter, der efter årelangt gnaveri sætter sig som et formørket sind og sygdom i kroppen. Et godt terapiforløb åbner for accept af livet, for tilgivelse, og for stærkere følelse af kærlighed til livet. Ofte fremkommer taknemmelighed over den erfaring og indsigt, som overvindelsen af de svære stunder har givet, og en ydmyghed overfor livet selv, der nu opleves i et dybere perspektiv.

bottom of page