top of page

Kullerups aftenkurser

Kullerup kurser tilbyder et antal spændende studiegrupper om Martinus Kosmologi, tankefeltsterapi og metamedicin

Mødes hveranden uge, se datoer på forsiden

Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben hos den intuitive Martinus. Hans tanker om bevidsthed, livets love og næstekærlighed har bud til alle. I en spirituelt interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og sygdom, liv og død, reinkarnation, politik, parapsykologiske fænomener, dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen ”lektier”. Ingolf Plesner.                                     

Ingolf Plesner. (50 kr./gang)


       

Mødes hveranden uge, se tider på forsiden

Gruppen arbejder med Martinus hovedværk: Livets Bog. Vi læser ca. 20 sider pr. gang. Her er evig visdom fra en uudtømmelig kilde.

Kosmologien er videnskaben om næstekærligheden. Den giver dyb indsigt i personlighedens, universets og livets gåder. Her har du en unik chance for at læse Martinus hovedværk sammen med andre. Vi fremlægger stoffet for hinanden og relaterer det til Martinus symboler og til livet her og nu.

Ingolf Plesner. (50 kr./gang)

Tankefeltterapi grundkursus 
Metasundhed grundkursus

2 Mødedage pr. måned, ugedag fastsættes efter tilmelding. 

Mindst 6 mødegange á 3 lektioner.Grundbog: Lars Mygind og Hanne Heilesen: ”Tankefeltterapi og EFT - få ro i sindet, fred i hjertet og lethed i kroppen.” Købes på www.mygind.dk - Det er en fordel, at læse bogen igennem før start. Der er en teoretisk og en terapeutisk del, der kan have karakter af dybgående psykoterapi, da det er vore egne traumer og belastninger, vi bearbejder. TankeFeltTerapi/EFT er en effektiv metode til behandling af ubehag, angst og traumer. Der bankes blidt på bestemte akupressurpunkter, samtidig benyttes bekræft- elser og øjenbevægelser til ubehaget er borte. Metoden er også rigtig god til selvbehandling.

 

TANKEFELTTERAPI/EFT er hurtig og effektiv traumeterapi. Den kan virke som det rene trylleri eller mirakel, når det sker, at en fobi eller andet ubehag letter på kort tid: Klienten fortæller om sit problem, og sammen finder klient og terapeut en bekræftelse f.eks.: ”Selvom jeg har dette ubehag (f.eks. denne angst), så elsker og accepterer jeg mig selv 100%.” På en skala fra 0 til 10 - hvor 0 er ingen og 10 er total belastning - bestemmes ubehagets styrke. Nogle akupressurpunkter aktiveres, så energistrømmene i meridianerne flyder frit, mens hele denne bekræftelse siges. Derefter bankes forskellige sekvenser af andre akupressurpunkter, mens klienten holder fokus på sit ubehag. Der benyttes også sekvenser med øjenbevægelser, sang og tællen for at aktivere hele hjernen. Man bliver ved med at banke til ubehaget er i bund.

Ingolf Plesner
       

2 Mødedage pr. måned, ugedag fastsættes efter tilmelding. 

Mindst 6 mødegange á 3 lektioner.- Er en naturlig fortsættelse af ovenstående tankefeltkursus. Grundbog: S. Billander: ”Din intelligente krop”. Købes på www.mygind.dk - En fordel, at læse bogen igennem før starten. Kurset har en teoretisk og en terapeutisk del, der kan få karakter af dybgående psykoterapi, da det er vore egne traumer/belast- ninger, vi undersøger. 

 

META-sundhed er en spændende analysemetode, der forbinder psyke og krop. Den beskriver, at vores tolkning af et chok, vi udsættes for, øjeblikkelig sætter aftryk i hjernen. Dette kan ses på CT-scanninger. Samtidig belastes det tilsvarende sted i kroppen, hvor en sygdomsproces starter. Alle kroppens organer og væv relaterer til forskellige hjernelag. Chokket kommer Uden varsel, er Dramatisk og Isolerende, og der er Nul løsning. Organismen går i overlevelsesmodus, bliver stresset og ”sælger ud” af sig selv, indtil der kommer en konfliktløsning. Man søger at finde det konfliktchok eller den trigger, der udløste sygdomsprocessen, med henblik på at heale det.

Når konflikten løses, går kroppen i reparation. Den aktiverer sit selvhelbredende potentiale, hvilket vi tit oplever som sygdom. Kroppen genfinder gradvis sin normale balance. Hvis klienten forstår, hvorfor sygdommen opstod, og hvad han skal lære af den, kommer der ny indsigt i tilgift. - META-analysen er en uvurderlig hjælp til at finde det stof, det er vigtigt at bearbejde i terapien.

Ingolf Plesner.
       

Aften- el. eftermiddag: Mødedage og -tid efter aftale

Efter tilmelding, finder vi de tider, der passer flest deltagere.

Grundbog: ”Det Evige Verdensbillede 6” af Martinus, udgivet posthumt ud fra færdigtegnede symboler, skitser, korte notater og båndforedrag. Spændende. Købes på martinus.dk - Her fortæller den kosmisk bevidste om planeten Jordens udviklingsstadier, der berettes også om menneskets udvikling, om dødsprocessen og tilværelsen på det åndelige plan mellem to fysiske inkarnationer m.m. Gruppen kan starte når 6 er tilmeldt.

Ingolf Plesner. (50 kr./gang)

 

 

bottom of page